Το περιβόητο master plan για τη Δίκαιη Μετάβαση, παρουσίασαν σήμερα στα μέλη της ομάδας εργασίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ο Συντονιστής του Σχεδίου και οι σύμβουλοι των εταιριών που ανέλαβαν τη σύνταξη του κειμένου.

Ένα κείμενο το οποίο όπως σας είχε ενημερώσει ο “Π” τις προηγούμενες ημέρες, είναι σχεδόν έτοιμο και θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση εντός των επόμενων ημερών, εφόσον ολοκληρωθεί η κατάθεση προτάσεων των δημόσιων φορέων στις 11 Σεπτεμβρίου και στη συνέχεια παρουσιαστεί στον πρωθυπουργό, ώστε να δώσει την τελική έγκριση.

Στο κείμενο που παρουσιάστηκε τονίζεται πως το όραμα και ο βασικός στόχος του Σχεδίου είναι η προάσπιση της απασχόλησης και η ελαχιστοποίηση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων που συνεπάγονται, με πέντε βασικές αρχές:

  1. Έμφαση σε τομείς εντάσεως εργασίας
  2. Αξιοποίηση των εγγενών πλεονεκτημάτων
  3. Εξασφάλιση γρήγορης μετάβασης
  4. Προώθηση κοινωνικής και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας
  5. Ενσωμάτωση της σύγχρονης τεχνολογίας και προώθηση του πνεύματος καινοτομίας.

[..]