Η τεχνική εταιρεία Ανδροσθένης ΑΤΕ ζητάει να προσλάβει χειριστή ασφαλτικού μηχανήματος και ηλεκτρολόγο/ηλεκτρονικό.

Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@androsthenis.gr.