Έρευνα στην Βραζιλία έδειξε ότι άνθρωποι που δεν τηρούν τα μέτρα υγιεινής για την διασπορά του κορονοϊού, τείνουν να εμφανίζουν υψηλότερα επίπεδα χαρακτηριστικών που συνδέονται με αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας. Στην έρευνα με τίτλο "Personality and Individual Differences" σημειώνεται ότι: Είναι αξιοσημείωτο ότι η συμμόρφωση με τα μέτρα περιορισμού ποικίλλει σημαντικά