Ο χώρος του ΒΙΟΠΑ Πτολεμαΐδας (Πρώην Εργοστάσιο ΑΕΒΑΛ) επιλέχθηκε από την Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας για να ανεγερθεί το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας Δυτικής Μακεδονίας, κατόπιν ολοκληρωμένης πρότασης που υπέβαλλε προς αυτήν ο Δήμος Εορδαίας, μέσω της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Πιο συγκεκριμένα με το υπ. αριθμ. 10361/25-9-2020 έγγραφό του ο