Κατάθεση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων: Οι εβδομήντα περίπου μόνιμοι νοσηλευτές –τριες, που εργάζονται σε ορυχεία και Ατμοηλεκτρικούς Σταθμούς της ΔΕΗ ΑΕ, είναι οι μόνοι εργαζόμενοι σε αυτούς τους χώρους εργασίας που δεν εντάσσονται στο καθεστώς των ΒΑΕ. Οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι εργάζονται σε οκτάωρες βάρδιες όλο το