Συνέντευξη του προέδρου των εργαζομένων στον ΕΦΚΑ Δυτικής Μακεδονίας, στον Κώστα Μαυρίδη. Ο πρόεδρος των εργαζόμενων, Τρύφων Γρομπανόπουλος, μίλησε για τα ραντεβού των πολιτών και τις αλλαγές στην λειτουργία του οργανισμού.