Στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Εορδαίας, την προηγούμενη Πέμπτη (27/8) αποφασίστηκαν τα παρακάτω, για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) επιτρέπεται, μέχρι τις 30-11-2020, η παραχώρηση ατελώς, με απόφαση της αρμόδιας υπηρεσίας του οικείου