Τη Δυτική Μακεδονία και τους χώρους των πρώην ορυχείων επισκέφτηκε η Γερμανική Πολυεθνική RWE επειδή πρόκειται να κατασκευάσει μαζί με τη ΔΕΗ δυο τερατώδη Φωτοβολταϊκά συνολικής ισχύος 2 GW (2.000 MW)!!!! Αυτή η επένδυση που φυσικά θα την πληρώσουμε εξ ολοκλήρου εμείς θα δεσμεύσει περί τα 50.000 στρέμματα από τις