Σχετικά με "Διαγωνισμούς" - "Μοριοδοτηση" ή σε άλλη χρήση από πολύτεκνους και τέκνα πολυτέκνων όταν χρειάζεται. Για την σωστή και εύρυθμη λειτουργία του συλλόγου παρακαλούμε όλα τα μέλη μας να φροντίζουν άμεσα και έγκαιρα την έκδοση "Πιστοποιητικού Πολυτεκνικής Ιδιότητας" Πρέπει να υποβάλουν μέσω του συλλόγου τα σχετικά έγγραφα: Πρόσφατο πιστοποιητικό