Η NASA και επιστήμονες στις ΗΠΑ ανίχνευσαν πέραν κάθε αμφιβολίας νερό στη φωτεινή (ορατή) πλευρά της Σελήνης. Οι επιστήμονες εκτιμούν επίσης ότι στη Σελήνη υπάρχουν πολλές μικρές και μεγάλες και μόνιμες «παγίδες νερού», δηλαδή περιοχές όπου το νερό μπορεί να παγιδευτεί σταθερά, και οι οποίες καλύπτουν μια συνολική έκταση έως
Οι αποστολές Apollo στις δεκαετίες του ’60 και του ’70 απέδειξαν πως είναι ασφαλές για τον άνθρωπο να περάσει μερικές μέρες στην επιφάνεια της Σελήνης, ωστόσο η NASA δεν έλαβε καθημερινές μετρήσεις για να υπολογίσει για πόσο καιρό μπορεί το πλήρωμα να μείνει με ασφάλεια εκεί. Με τη Σελήνη να

Υπό κατασκευή