Μεγάλη αναστάτωση προκάλεσαν στα φαρμακεία οι πρώτες παραδόσεις των self test. Διαπιστώθηκε ότι οι παραδόσεις της εταιρείας ROCHE είναι πολυσυσκευασίες των 25 self test και όχι ατομικές όπως προβλεπόταν. Η πολιτεία είχε την υποχρέωση να ελέγξει τη διαδικασία και να διασφαλίσει την ορθότητα των συσκευασιών. Λόγω των παραλείψεων αυτών οι