Η Δυτική Μακεδονία εισέρχεται ταχύτατα στη εποχή της απολιγνιτοποίησης. Η περιοχή μας από τη μια χάνει τον κυρίαρχο ρόλο στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας λόγω της διακοπής λειτουργίας των λιγνιτικών μονάδων αλλά ταυτόχρονα διαθέτει ένα μεγάλο πλεονέκτημα στη νέα τεχνολογία των ΑΠΕ που εισέρχεται ραγδαία. Διαθέτει τα πιο ισχυρά και τα