Από την ∆ημοτική Επιτροπή Παιδείας του Δήμου Εορδαίας, αποφασίστηκε η παραχώρηση τριών αιθουσών διδασκαλίας, ενός εργαστηρίου Η/Υ, χώρου γραμματείας και τουαλετών του 2ου ΕΠΑΛ για τη λειτουργία του παραρτήματος στην Πτολεμαϊδα, του Σχολείου ∆εύτερης Ευκαιρίας (Σ.∆.Ε.) Κοζάνης.