Με τα υπ’ αρ. 286 / 12-11-2020 και 178/12-11-2020 έγγραφα τους οι σχολικές επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του ∆ήμου Εορδαίας αιτήθηκαν την έγκριση έκτακτης επιχορήγησης ποσού ύψους 2.500,00 ευρώ έκαστος, για την αγορά tablet που θα χρησιμοποιήσουν μαθητές για διαδικτυακά μαθήματα του σχολείου τους καθώς και για απολυμάνσεις των