Από την Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας υπενθυμίζονται οι χειμερινές ώρες κοινής ησυχίας που ισχύουν από σήμερα. Συγκεκριμένα από τις 1/10 έως τις 31/3 οι ώρες κοινής ησυχίας είναι: 15:30-17:30 και 22:00-07:30