Τουλάχιστον 11 είδη ψαριών τα οποία φαίνονται να έχουν τη δυνατότητα να περπατούν υποδεικνύει έρευνα διεθνούς ομάδας επιστημόνων. Τα ευρήματα αυτά βασίζονται σε αξονικές τομογραφίες και έναν νέο εξελικτικό χάρτη της οικογένειας Balitoridae στην οποία ανήκει το μόνο ζωντανό είδος ψαριού που έχει εντοπιστεί να περπατά: Ένα σπάνιο ψάρι γνωστό