Έναρξη υποβολής αιτήσεων από 11/02/2021 έως 22/02/2021 Αποκλειστικά με συστημένη επιστολή ταχυδρομικά στην ταχυδρομική διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 15 ΤΚ 50 200 , ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ Ανακοίνωση ΑΔΑ: ΨΨΕΧΩΡ6-8ΕΘ Έντυπο αίτησης (.PDF – .DOC) Παράρτημα ανακοίνωσης
Την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020 αναρτήθηκαν οι Πίνακες Κατάταξης και Βαθμολογίας (αριθ. πρωτ. 6917 - 6918 - 6919 - 6920 - 6922 - 6923 - 6924 - 6925 / 21-09-2020) καθώς και οι Πίνακες Απορριπτέων υπ’ αριθ. πρωτ. 6791 - 6792 - 6793 - 6794- 6795 - 6796 - 6797
Την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, αναρτήθηκαν οι Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης για την πρόσληψη έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, για τις 26 ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ των Περιφερειακών Διευθύνσεων Αττικής & Νήσων και Κεντρικής & Δυτικής Μακεδονίας. Οι υποψήφιοι μπορούν να δουν την κατάταξη τους με τον αριθμό

Υπό κατασκευή