Στην προμήθεια οχημάτων και κάδων συλλογής για την εφαρμογή προγραμμάτων χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων καθώς και στην προμήθεια οικιακών κάδων κομποστοποίησης, θα προχωρήσει ο Δήμος Εορδαίας. Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για την προμήθεια: Δυο (2) απορριμματοφόρων οχημάτων συλλογής βιοαποδομήσιμων τύπου πρέσας χωρητικότητας 8 κ.μ. . Ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος συλλογής βιοαποδομήσιμων τύπου