Μετά την ψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού για το 2021 ο οποίος μπροστά στη νέα βαθιά καπιταλιστική κρίση, η οποία διαδέχτηκε την προηγούμενη φορτώνει νέα βάρη στις πλάτες του λαού. Ψηφίστηκε και από το Δήμο Εορδαίας δια περιφοράς ο προϋπολογισμός, το τεχνικό πρόγραμμα και τα τέλη φωτισμού και καθαριότητας, Η φοροληστεία
Με τα υπ’ αρ. 286 / 12-11-2020 και 178/12-11-2020 έγγραφα τους οι σχολικές επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του ∆ήμου Εορδαίας αιτήθηκαν την έγκριση έκτακτης επιχορήγησης ποσού ύψους 2.500,00 ευρώ έκαστος, για την αγορά tablet που θα χρησιμοποιήσουν μαθητές για διαδικτυακά μαθήματα του σχολείου τους καθώς και για απολυμάνσεις των
Συνεδρίασε στις 9-10-2020 η Οικονομική Επιτροπή του ∆ήμου Εορδαίας και αποφάσισε την κατάρτιση προσχεδίου προϋπολογισμού έτους 2020. Τα έσοδα - έξοδα του οποίου ανέρχονται στο ύψος των 67.087.788,33 ευρώ. Αναμένεται η οριστική του κατάρτιση, προκειμένου να ενσωματωθεί στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων, που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, έτσι ώστε το Παρατηρητήριο

Υπό κατασκευή