Στη νέα ψηφιακή πολιτιστική τους ταυτότητα καλούνται να προχωρήσουν οι πολιτιστικοί σύλλογοι, φορείς και οργανισμοί στην Πτολεμαΐδα και στην περιοχή της Εορδαίας, οι οποίοι ολοένα και περισσότερο τις τελευταίες ημέρες προβληματίζονται για τη βιωσιμότητα και το μέλλον τους, στο νέο τοπίο που έχει δημιουργηθεί από τον εγκλεισμό, λόγω της πανδημίας.