Είναι μια ακατανόητη και προκλητική ενέργεια που ουσιαστικά βάλλει εναντίον της περιοχής και δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στον προγραμματισμό και τις ενέργειες όλων των ενεργειακών δήμων, όχι μόνο της περιοχής αλλά και των υπολοίπων. Διότι αποστερεί τη δυνατότητα να υπάρχουν συγκεκριμένα έσοδα τα οποία οφείλονται στο συγκεκριμένο τέλος που υπήρχε ως
Η κυβέρνηση, συνεχίζοντας στα βήματα των δύο προηγούμενων ετών, επεφύλασσε, για μια ακόμη φορά, μια αρνητική έκπληξη για τους κατοίκους της ΠΕ Κοζάνης. Η μείωση του ποσοστού που αποδίδεται για το 2020 -από 6% σε 1%,- από τους πλειστηριασμούς των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στις περιφερειακές ενότητες που πλήττονται από την

Υπό κατασκευή