Στη Δυτική Μακεδονία σήμερα βρίσκεται σε εξέλιξη μία οικονομική και ταυτόχρονα μια εκτεταμένη και πολύπλευρη περιβαλλοντική καταστροφή. Αυτό επιβεβαιώνεται από τις παρακάτω ενέργειες: Βίαια αποβιομηχάνιση με κλείσιμο όλης της λιγνιτικής παραγωγής. Αυτό φέρνει τεράστια ανεργία που ενδέχεται να φθάσει και σε ποσοστά 50% και 60% με τεράστιες οικονομικές επιπτώσεις αφού