Η Ακαδημία Ποδοσφαίρου ΠΑΟΚ Αμυνταίου ανακοίνωσε την δημιουργία γυναικείου τμήματος. Για εγγραφές και πληροφορίες στην γραμματεία κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, 16.30- 18.30.