Συνάδελφοι –σες, Είναι γνωστό σε όλους μας πως το τελευταίο διάστημα ζούμε μια κατάσταση πανδημίας, με την έξαρση του covid-19. Η Κυβέρνηση συνεχίζει να μην κάνει προσλήψεις σε μόνιμο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, ούτε έχει οργανώσει τα δημόσια νοσοκομεία με τον απαραίτητο εξοπλισμό. Αυτό που κάνει είναι να μεταφέρει το