Αν το υπουργείο Παιδείας είχε εκπονήσει ένα συγκροτημένο σχέδιο ώστε να εκμεταλλευτεί τις κενές αίθουσες που υπάρχουν στα σχολεία, τουλάχιστον τέσσερις στους δέκα μαθητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση δεν θα φοιτούσαν σε πολυπληθή τμήματα, ενώ αν είχε μειωθεί στους 15 ο αριθμός των μαθητών ανά τάξη, το 50% των παιδιών που