Στο πλαίσιο του δεύτερου κύµατος της πανδηµίας του κορωνοϊού Covid-19 και σε συνάρτηση µε τα περιοριστικά µέτρα που εφαρµόζονται από χθες στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Κοζάνης οφείλει να ενηµερώσει το κοινό ότι η παροχή Οδοντιατρικής θεραπείας από τους Οδοντιάτρους που δραστηριοποιούνται στη χώρα µας και ακολουθούν τις