Αναστέλλεται η λειτουργία του 7ου και του 8ου Νηπιαγωγείου Πτολεμαΐδας από 26/10/2020 έως και 27/10/2020 (∆ευτέρα & Τρίτη), λόγω εργασιών μυοκτονίας, απολύμανσης και καθαρισμού του σχολείου