Από την ΔΕΥΑΕ ανακοινώνεται ότι τα δείγματα του πόσιμου ύδατος που λήφθηκαν στις 19-01-2021 από την ΤΚ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ στα πλαίσια επανελέγχου και συγκεκριμένα από διαφορετικά σημεία του δικτύου υδροδότησης οικισμού, κατόπιν του μικροβιολογικού ελέγχου από διαπιστευμένο εργαστήριο, αυτά βρέθηκαν σε φυσιολογικές τιμές και ως εκ τούτου το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης