Ο Δήμος Εορδαίας καλεί όλους τους μη κερδοσκοπικούς φορείς που αναπτύσσουν πολιτιστική ή αθλητική δραστηριότητα και έχουν την έδρα τους στα διοικητικά του όρια, να εγγραφούν στο Μητρώο Πολιτιστικών & Αθλητικών Συλλόγων του Δήμου Εορδαίας, μέχρι 15 Νοεμβρίου 2020, παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες για την ταυτότητα και τις δράσεις τους.