Μικροσκοπικά κομμάτια πλαστικών βρέθηκαν μερικές εκατοντάδες μέτρα από την κορυφή του Έβερεστ ύψους 8.850 μέτρων, σε ένα σημείο γνωστό ως «Το μπαλκόνι». Τα μικροπλαστικά βρέθηκαν σε όλα τα δείγματα χιονιού που συλλέχθηκαν από 11 τοποθεσίες στο Έβερεστ, που κυμαίνονται από 3.300 μέτρα έως 8.440 μέτρα. Ο μεγαλύτερος αριθμός μικροπλαστικών βρέθηκε