Στo πλαίσιo ανάπτυξης του δικτύου και του ανθρώπινου δυναμικού της, αναζητά για το κατάστημα της, στην Κοζάνη Περιγραφή Θέσης 1) Πωλητή Αυτοκινήτων Απαραίτητα προσόντα: 1-3 έτη επαγγελματικής εμπειρίας στις πωλήσεις και εξυπηρέτηση πελατών επιθυμητά στον χώρο των αυτοκινήτων Πολύ καλή γνώση Αγγλικών, Άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες Πρόκειται για μόνιμη