Ο λογοτεχνικός λόγος είναι άρρηκτα συνυφασμένος με την πνευματική παράδοση του ελληνικού πολιτισμού. Αν και τα τελευταία χρόνια μοιάζει να έχει τεθεί στο περιθώριο, ωστόσο ως Σύνδεσμος Φιλολόγων Κοζάνης πιστεύουμε ότι υπάρχει μια λανθάνουσα λογοτεχνική δυναμική στους μαθητές μας, η οποία καλλιεργείται συστηματικά και αθόρυβα από τους φιλολόγους των σχολείων