Από το γραφείο καταναλωτών της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. σας ενημερώνουμε ότι για τους λογαριασμούς που εκδόθηκαν στις 30.11.2020 και αφορούν στις διευθύνσεις: Εθνικής Αντιστάσεως – Φιλίππου – 28ου Συντάγματος- Μακεδονομάχων – Μ. Ασίας – Παρθενίωνος – Σ. Θεολογίδη – Λαγοθηριανού – Σαγγαρίου – Μεταμορφώσεως – Ηφαιστίωνος – Βιθυνίας – Ιωνίας και Χρ.