Η Νορβηγική Desert Control έχει μια πρόταση για τις υποβαθμισμένες περιοχές που δεν είναι πλέον καλλιεργήσιμες. Η τεχνολογία της όχι μόνο εμποδίζει τη γη να υποβαθμιστεί περαιτέρω, αλλά μετατρέπει το άνυδρο, κακής ποιότητας έδαφος σε πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά. Ανέπτυξε μια ουσία που ονομάζει Liquid Nanoclay (LNC), η οποία επικαλύπτει