Την περίληψη διακήρυξης του διαγωνισμού για το έργο : «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακάθαρτων Νέου Κομάνου», προϋπολογισμού 2.123.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.), υπέγραψε σήμερα το πρωί ο Δήμαρχος Εορδαίας Παναγιώτης Πλακεντάς. Η διακήρυξη δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο «Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί» της πύλης https://www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Εορδαίας (http://www.ptolemaida.gr). Το