Σε εφαρμογή αποφάσεων για την κατεδάφιση αυθαίρετων κτισμάτων στην περιοχή του οικισμού των Ρομά Πτολεμαΐδας, προχώρησαν οι υπηρεσίες της αποκεντρωμένης διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας, σήμερα Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Πρόκειται για απόφαση που προέκυψε αυτεπάγγελτα κατόπιν έκθεσης της Πολεοδομίας του Δήμου Εορδαίας, και αφού διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε κάποια εκκρεμότητα (πχ