Την δεύτερη δόση της έκτακτης βοήθειας ύψους 40 εκατ. ευρώ, σε 119 δήμους της χώρας, χορηγεί το Υπουργείο Εσωτερικών. Μεταξύ αυτών ο Δήμος Εορδαίας, ο οποίος λαμβάνει το ποσό των 526.442 ευρώ για ενίσχυση της ρευστότητάς του. Η βοήθεια δίδεται για την κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών, που προκλήθηκαν από