Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ που δημοσιεύτηκαν στις 1 Οκτωβρίου, για το έτος 2019, συνεχίζεται να αυξάνεται η διαφορά των θανάτων από τις γεννήσεις. Ραγδαία είναι η μείωση των γεννήσεων ανά έτος, με τους θανάτους να είναι πολύ περισσότεροι. Συγκεκριμένα το 2019 είχαμε 83.763 γεννήσεις και 124.965 θανάτους. Διαφορά