Προσυπογράφοντας τα όσα δημοσίευσε για το ΣΔΑΜ το Green Tank να αναφέρουμε και τα εξής εμπλουτίζοντας τις προτάσεις του Οικολογικού χώρου: 1. Ενστάσεις στην πολιτική της Μετάβασης και σε εκτροπές της από τον κεντρικό στόχο Κρατική χρηματοδότηση: Απαιτείται γενναία αύξηση. Είναι γνωστό ότι στις 27/7/2020 το Ευρωπαϊκό Ταμείο Δίκαιας Μετάβασης