Αγαπητοί Συνάδελφοι – Συνεταιριστές Ως μέλος του Π.ΣΥ.Π.-ΔΕΗ εδώ και 35 χρόνια και σεβόμενος απόλυτα την ιστορία αλλά κυρίως τους εμπνευστές - ιδρυτές αυτού του εγχειρήματος, που αυτές τις μέρες του Σεπτέμβρη συμπληρώνονται 79 χρόνια!!! από την ίδρυση του Προμηθευτικού Συνεταιρισμού Προσωπικού της τέως Υ.Ε.Α.Π, που από το 1984 ενοποιήθηκε