Εκπνέοντος του συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου συντήρησης της γέφυρας Ρυμνίου (οι 5 εβδομάδες συμπληρώνονται ημερολογιακά το βράδυ της Κυριακής 16 Αυγούστου), οι εργασίες πλέον βρίσκονται στο τελικό στάδιο της αποπεράτωσής τους. Οι εκκρεμότητες ολοκλήρωσης του έργου το μεσημέρι της Πέμπτης 13 Αυγούστου, αφορούσαν - από την οπτική εκτίμησή μας