Στην εγκατάλειψη έχει παραδοθεί ο χώρος του φράγματος του Περδίκκα, ένας τόπος απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς, παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια ξεκίνησαν συζητήσεις με τον Δήμο Εορδαίας και την Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας για την αξιοποίηση του. Το φράγμα λειτούργησε το 1962 τροφοδοτώντας με νερό το εργοστάσιο της πρώην ΑΕΒΑΛ,