Στα πλαίσια του προγράμματος αναβάσεων του 2020, η Ο.Λ.Ε. σας ενημερώνει ότι, την Κυριακή 4-10-2020 θα πραγματοποιήσει διάσχιση στο φαράγγι του Βίκου από το χωριό Μονοδέδρι – στο χωριό Βίκος Β.Δ. 2 – Ώρες πορείας 5-6 χλμ 13 - ΥΔ 150μ Ώρα αναχώρησης 7.00 π.μ από την Λαϊκή αγορά με