Εγκρίθηκαν από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας οι άδειες παραγωγής για την υλοποίηση των μονάδων αποθήκευσης ενέργειας της Eunice Energy Group (EEG) στην Πτολεμαΐδα και τη Μεγαλόπολη, συνολικού ύψους άνω των 600 εκατ. ευρώ. Ο προγραμματισμός του Ομίλου για τους δύο σταθμούς προβλέπει την έναρξη κατασκευή τους εντός του 2021 και
Στόχος του πρότζεκτ της Eunice, προϋπολογισμού 280 εκατ., είναι η αξιοποίηση κυρίως ηλεκτροπαραγωγής ΑΠΕ που αλλιώς θα περικοπτόταν Μία μονάδα μπαταριών ιόντων λιθίου συνολικής ισχύος με 250 MW, το οποίο θα ενισχύσει την ευστάθεια και την ευελιξία του συστήματος, αλλά και θα ενισχύσει τη διείσδυση των ΑΠΕ στο εγχώριο ενεργειακό

Υπό κατασκευή