Στο εργαστήριο μοριακής βιολογίας (real time-PCR) του Γ.Ν. Κοζάνης, λόγω καθυστέρησης παράδοσης αντιδραστηρίων κατά μία ημέρα από την προμηθεύτρια εταιρία, δημιουργήθηκε εκτάκτως μια επιπλέον μεγάλη συγκέντρωση δειγμάτων προς εξέταση, πέραν της συνήθως υπερφόρτωση η οποία έβγαλε εκτός προγράμματος το εργαστήριο, το οποίο λειτουργεί 24 ώρες και 7 ημέρες την εβδομάδα.