Από το Δημοτικό Συμβούλιο Εορδαίας εγκρίθηκε η συμμετοχή του Δήμου Εορδαίας σε ερευνητικό έργο, με προσανατολισμό στην υποστήριξη των Δημόσιων Τοπικών Αρχών σχετικά με την Ενεργειακή Μετάβαση, στo πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Horizon2020 με τον τίτλο: "Supporting Local Authorities in Driving the Transition to Sustainable Energy", (Υποστήριξη Δημόσιων Τοπικών Αρχών