Πάρα πολύ μικρά ποσοστά συμμετοχής καταγράφηκαν στις εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια του υπουργείου Παιδείας. "Σύμφωνα με τα στοιχεία που συλλέγει η Ομοσπονδία από τις εφορευτικές επιτροπές σε όλη τη χώρα, καταδεικνύουν την συντριπτική απόρριψη του κλάδου", σημειώνει η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης. Σε κάποιες Διευθύνσεις