Η Επαγγελματική Ένωση Γενικών Χειρουργών Ελλάδος “EEΓΧΕ” σε συνεργασία με την Ελληνορουμανική Εταιρεία Χειρουργών “HEROES”, οργανώνουν το Διεθνές Συνέδριο Γενικής Χειρουργικής στο πλαίσιο του 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Επαγγελματικής Ένωσης Γενικών Χειρουργών Ελλάδος, στις 25-27 Σεπτεμβρίου 2020 στην πόλη της Πτολεμαΐδας, στο Ξενοδοχείο «Pantelidis». Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε στο