Από την Δ.Ο.Υ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ανακοινώνεται ότι : Λόγω της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του Κορωνοϊού , θα πραγματοποιούνται μόνο οι πλέον αναγκαίες συναλλαγές με τους φορολογούμενους. Συγκεκριμένα όλες οι συναλλαγές , θα πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα με αιτήματα που θα αποστέλλονται στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της υπηρεσίας μας: ptolemaidas@aade.gr doyptolemaidas@2341.syzexfis.gov.gr H
Σε εφαρμογή της ΔΙΔΑΔ / Φ.69 / 129 / 18771 /13-10-2020 (ΑΔΑ 9ΠΨΤ46ΜΤΠ6-ΧΞΤ), με θέμα «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID19» και με δεδομένο , ότι ο νομός Κοζάνης έχει καταταχθεί στο υψηλό επίπεδο των προληπτικών μέτρων , από Δευτέρα 19-10-2020 και μέχρι

Υπό κατασκευή