Στα «τελειώματα» βρίσκονται οι εργασίες του κτηρίου όπου πρόκειται να στεγασθεί το 10ο Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαΐδας, περιοχή ΚΕΠΤΣΕ και εκτιμάται ότι εφόσον τηρηθεί πιστά το χρονοδιάγραμμα των υπολειπόμενων παρεμβάσεων, το έργο θα παραδοθεί στα τέλη Οκτωβρίου. Η λειτουργία του θα συμβάλει στην αποσυμφόρηση του 4ου Δημοτικού Σχολείου, με το οποίο